Welkom op de website van de Multiculturele Databank EmmenFoto oude manMet een groeiend aantal cliënten met diverse culturele achtergronden wordt het voor zorg-en welzijnsorganisaties steeds belangrijker om daarop in te spelen. De vergrijzing binnen deze groep zal sterk toenemen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek: tussen nu en 2050 zal deze groep groeien van een kleine 70.000 naar ruim 520.000.

De eerste generatie migranten is een kwetsbare groep. Ze hebben minder te besteden dan autochtone ouderen, kampen vaker met gezondheidsproblemen en eenzaamheid. Velen spreken niet of nauwelijks Nederlands en weten de weg in zorg-welzijnsland niet. Daardoor kunnen ze moeilijk voor hun belangen opkomen. Vaak komt hulp en ondersteuning op de kinderen neer. De helft van de Marokkaanse kinderen zorgt volgens traditie voor hun ouders, bij Turken is dat een derde. In de praktijk zijn het vooral de dochters en schoondochters van wie wordt verwacht dat ze voor de ouderen zorgen. Deze tweede generatie is echter geïntegreerd en zit vaak niet te springen om extra zorgtaken naast een baan en een gezin. Uit het onderzoek Gezondheid en welzijn van allochtonen ouderen (sociaal planbureau 2004) blijkt dat meer dan tweederde van de Turkse en meer dan de helft van de Marokkaanse 55-plussers de thuiszorg niet kent.

Foto oude vrouw

 

Uit onderzoek door welzijngroep Sedna onder de eerste groep migranten in Emmen komt de kwetsbaarheid van deze  groep ook  naar voren. De thuiszorgorganisaties en instellingen voor intramurale zorg hebben in samenwerking met welzijngroep Sedna en Enova hun krachten gebundeld en de digitale multiculturele databank in Emmen opgezet. Via deze databank kunnen allochtone ouderen zorg ontvangen van een zorgverlener die de taal spreekt  of op z’n minst bekend is met de culturele achtergrond van de oudere.
 
Zodra de zorgvrager het advies van het Centrum indicatiestelling zorg heeft ontvangen kan de cliënt bij het zorgloket aangeven dat hij/zij behoefte heeft aan een zorgverlener die bekend is met de eigen cultuur.